Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Sách Cánh Diều

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

90 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Dạng đề thi: Thi học kỳ

90 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Dạng đề thi: Thi học kỳ

60 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

15 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Địa lí 10 / Sách Cánh Diều

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 15 phút

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi môn Địa Lí lớp 10 sách Cánh Diều (có đáp án)

0
Yêu thích
V
N

+3064 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả