Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

45 phút

/ Địa lí 9

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Địa lí 9

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Địa lí 9

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Địa lí 9

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Địa lí 9

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Địa lí 9

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Địa lí 9

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Địa lí 9

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Địa lí 9

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

15 phút

/ Địa lí 9

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Địa lí 9

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

45 phút

/ Địa lí 9

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

/ Địa lí 9

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

/ Địa lí 9

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

/ Địa lí 9

Dạng đề thi: Thi học kỳ

VitanEdu

Gói thi Trọn bộ đề thi Địa lí lớp 9 (có đáp án)

0
Yêu thích
H
T

+2 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả