Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

45 phút

Giáo dục phổ thông / Lớp 5

Độ khó: Khó

45 phút

Giáo dục phổ thông / Lớp 5

Độ khó: Trung Bình

45 phút

Giáo dục phổ thông / Lớp 5

Độ khó: Dễ

45 phút

Lớp 5 / Toán 5

Độ khó: Khó

45 phút

Lớp 5 / Toán 5

Độ khó: Trung Bình

45 phút

Lớp 5 / Tiếng Việt 5

Độ khó: Trung Bình

45 phút

Lớp 5 / Toán 5

Độ khó: Dễ

45 phút

Lớp 5 / Tiếng Việt 5

Độ khó: Khó

45 phút

Lớp 5 / Tiếng Việt 5

Độ khó: Dễ

45 phút

Lớp 5 / Tiếng Anh 5

Độ khó: Khó

45 phút

Lớp 5 / Tiếng Anh 5

Độ khó: Trung Bình

45 phút

Lớp 5 / Tiếng Anh 5

Độ khó: Dễ

VitanEdu

Gói thi Combo bộ đề thi Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 5 (có đáp án)

0
Yêu thích
Nguyễn Văn Thế
N

+24 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả