Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tiếng Anh 4

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

45 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

15 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 4 / Tiếng Anh 4

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

VitanEdu

Gói thi Combo bộ đề thi Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 4 (có đáp án)

0
Yêu thích
Trần Duy Hải
V

+13 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả