Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Sách Explore Our World

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 15 phút

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Dạng đề thi: Thi học kỳ

35 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Dạng đề thi: Thi học kỳ

35 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Dạng đề thi: Thi học kỳ

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Dạng đề thi: Thi học kỳ

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

25 phút

Tiếng Anh 1 / Sách Explore Our World

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

VitanEdu

Gói thi Combo bộ đề thi Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 1 tất cả các bộ sách (có đáp án)

0
Yêu thích
Lê Thị Thuý Hằng
T

+42 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả