Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

15 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

45 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

40 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Dạng đề thi: Thi học kỳ

40 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Dạng đề thi: Thi học kỳ

40 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Dạng đề thi: Thi học kỳ

40 phút

Toán 1 / Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Dạng đề thi: Thi học kỳ

VitanEdu

Gói thi Combo bộ đề thi Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 1 tất cả các bộ sách (có đáp án)

0
Yêu thích
Lê Thị Thuý Hằng
T

+42 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả