Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

15 phút

/ Sinh học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Sinh học 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Sinh học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Sinh học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

45 phút

/ Hóa học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Hóa học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

/ Hóa học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

15 phút

/ Toán 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Toán 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Toán 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Toán 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Toán 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Toán 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Hóa học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

/ Hóa học 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

VitanEdu

Gói thi Combo bộ đề thi Toán - Hóa - Sinh lớp 12 (có đáp án)

0
Yêu thích
Đ
B

+100 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả