Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

15 phút

Lớp 12 / Sinh học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Sinh học 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Sinh học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Sinh học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

45 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

15 phút

Lớp 12 / Toán 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Toán 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Toán 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Toán 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Toán 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Toán 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

245.000đ
600.000đ
VitanEdu

Gói thi Combo bộ đề thi Toán - Hóa - Sinh lớp 12 (có đáp án)

0
Yêu thích
G
C

+92 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

245.000đ
600.000đ

Mô tả