Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

90 phút

Thi ĐGNL vào Đại học / Tiếng Anh

Dạng đề thi: Đề thi chính thức

60 phút

Thi ĐGNL vào Đại học / Tiếng Anh

Dạng đề thi: Đề thi chính thức

60 phút

Thi ĐGNL vào Đại học / Địa lí

Dạng đề thi: Đề thi chính thức

60 phút

Thi ĐGNL vào Đại học / Lịch sử

Dạng đề thi: Đề thi chính thức

60 phút

Thi ĐGNL vào Đại học / Sinh học

Dạng đề thi: Đề thi chính thức

60 phút

Thi ĐGNL vào Đại học / Hóa học

Dạng đề thi: Đề thi chính thức

60 phút

Thi ĐGNL vào Đại học / Vật lí

Dạng đề thi: Đề thi chính thức

90 phút

Thi ĐGNL vào Đại học / Toán

Dạng đề thi: Đề thi chính thức

150 phút

Giáo dục phổ thông / Thi ĐGNL vào Đại học

Dạng đề thi: Đề thi thử

150 phút

Giáo dục phổ thông / Thi ĐGNL vào Đại học

Dạng đề thi: Đề thi thử

150 phút

Giáo dục phổ thông / Thi ĐGNL vào Đại học

Dạng đề thi: Đề thi thử

150 phút

Giáo dục phổ thông / Thi ĐGNL vào Đại học

Dạng đề thi: Đề thi thử

150 phút

Giáo dục phổ thông / Thi ĐGNL vào Đại học

Dạng đề thi: Đề thi thử

150 phút

Giáo dục phổ thông / Thi ĐGNL vào Đại học

Dạng đề thi: Đề thi thử

VitanEdu

Gói thi Combo bộ đề thi Đánh giá năng lực năm 2019- 2022 (có đáp án)

0
Yêu thích
V
T

+3090 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả