VitanEdu

Tập huấn chuyển đổi số trong công tác Đoàn

Từ: 20/03/2023 18:00 - Đến: 20/03/2023 20:00

Số 58 Nguyễn Chí Thanh, Số 3 phố Chùa Láng

Họ tên: Ban Chấp hành Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Điện thoại: 02438343239

Email: vya@edu.vn

Lịch trình hoạt động

30p

Đón tiếp đại biểu

Thời gian: 18:00 ~ 18:30 ngày 20-03-2023

5p

Văn nghệ chào mừng

Thời gian: 18:30 ~ 18:35 ngày 20-03-2023

5p

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thời gian: 18:35 ~ 18:40 ngày 20-03-2023

5p

Phát biểu của Lãnh đạo Học viện

Thời gian: 18:40 ~ 18:45 ngày 20-03-2023

5p

Phát biểu của Đại diện Hệ sinh thái VitanEdu

Thời gian: 18:45 ~ 18:50 ngày 20-03-2023

30p

Chuyên gia VitanEdu tập huấn chuyển giao các nền tảng số ứng dụng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện

Thời gian: 18:50 ~ 19:20 ngày 20-03-2023

30p

Hỏi đáp, giải đáp thắc mắc

Thời gian: 19:20 ~ 19:50 ngày 20-03-2023

10p

Bế mạc, kết thúc chương trình

Thời gian: 19:50 ~ 20:00 ngày 20-03-2023