VitanEdu

Phiên chợ cuối tuần: Mùa Về Và Thơm

Từ: 23/04/2023 07:00 - Đến: 23/04/2023 19:00

Sân chơi D14, ngõ 167 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

L
Nguyễn Văn Tiệp
N

36 Người tham dự

Họ tên: Mrs. Nga

Điện thoại: 0982215000

Lịch trình hoạt động

12h

Phiên chợ cuối tuần: Mùa về và Thơm

Thời gian: 07:00 ~ 19:00 ngày 23-04-2023

Hướng dẫn

Các sự kiện liên quan