VitanEdu

MC Sparkling 2023

Từ: 03/04/2023 00:00 - Đến: 27/05/2023 23:30

Số 12, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Nguyễn Văn Tiệp
L
M

8 Người tham dự

Họ tên: Ngọc Diệp

Điện thoại: 0845511286

Lịch trình hoạt động

15d

Vòng đơn

Thời gian: 00:00 ngày 03-04-2023 ~ 23:30 ngày 17-04-2023

1d

Workshop kick off

Thời gian: 00:00 ~ 23:30 ngày 15-04-2023

1d

Vòng Sơ loại

Thời gian: 00:00 ~ 23:30 ngày 22-04-2023

1d

Training các hạng mục - Thi hạng mục Truyền hình

Thời gian: 00:00 ~ 23:30 ngày 10-05-2023

1d

Training tiền Bán kết

Thời gian: 00:00 ~ 23:30 ngày 06-05-2023

1d

Vòng Bán kết

Thời gian: 00:00 ~ 23:30 ngày 14-05-2023

7d

Training tiền Chung kết

Thời gian: 00:00 ngày 17-05-2023 ~ 23:30 ngày 23-05-2023

1d

Chung kết

Thời gian: 00:00 ~ 23:30 ngày 27-05-2023

Đơn vị

Bảo trợ makeup

Nhà tài trợ vàng

Nhà tài trợ kim cương

Bảo trợ hình ảnh

Bảo trợ chuyên môn

Các sự kiện liên quan