VitanEdu

Hành trình trao yêu thương 2023

Từ: 03/04/2023 00:00 - Đến: 02/06/2023 00:00

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Còn 900 vé

Họ tên: Lê Thị Thảo Nguyên

Điện thoại: 0943365658

Lịch trình hoạt động

2M

🕯 Chặng 1 | Dẫn lối

Thời gian: 00:00 ngày 03-04-2023 ~ 00:00 ngày 24-05-2023

1M

🌻 Chặng 2 | Hướng dương

Thời gian: 00:00 ngày 06-04-2023 ~ 00:00 ngày 14-05-2023

2M

☀️ Chặng 3 | Tỏa nắng

Thời gian: 00:00 ngày 15-04-2023 ~ 00:00 ngày 02-06-2023

Ảnh/Video