Vitan Yêu Thương - Khi những món quà ý nghĩa được trao đi

Thời gian diễn ra chương trình: 28/04/2023 đến 27/05/2023
Tin đăng này đã được kiểm duyệt
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu

Danh sách vật phẩm dành cho cá nhân/tổ chức muốn

Quần áo (bộ)

Quần áo mới và cũ vẫn có thể sử dụng.

Số lượng đã tài trợ: 42

Tổng: 650

Còn 608 bộ

Sách vở (quyển)

Sách giáo khoa từ lớp 6 - 9, vở học sinh chưa sử dụng…

Số lượng đã tài trợ: 272

Tổng: 650

Còn 378 quyển

Đồ dùng học tập (cái)

Bút, thước, máy tính cầm tay…

Số lượng đã tài trợ: 427

Tổng: 650

Còn 223 cái

Đơn vị

Đơn vị tổ chức

Đơn vị phối hợp

VitanEdu

Tổ chức kêu gọi tài trợ

Hệ sinh thái Giáo dục và Nghề nghiệp VitanEdu

Hệ sinh thái Giáo dục và Nghề nghiệp VitanEdu

Liên hệ

Danh sách cá nhân/tổ chức đã tài trợ

*** Đạt đã tài trợ

08/06/2023 - 12:22

*** Hà đã tài trợ

26/05/2023 - 16:10

*** Cheng đã tài trợ

08/06/2023 - 12:22

*** Cheng đã tài trợ

08/06/2023 - 12:22

*** Ánh đã tài trợ

08/06/2023 - 12:22

*** Ánh đã tài trợ

08/06/2023 - 12:22

*** Hằng đã tài trợ

08/06/2023 - 12:22

*** Tường đã tài trợ

25/05/2023 - 13:50

*** Hà đã tài trợ

25/05/2023 - 13:34

*** Hiền đã tài trợ

25/05/2023 - 13:34