VÌ MỘT TRIỆU CÂY TRE VIỆT - GÂY QUỸ TRỒNG RỪNG - PHỦ XANH VIỆT NAM

Thời gian diễn ra chương trình: 01/09/2022 đến 31/12/2023
Tin đăng này đã được kiểm duyệt

Danh sách vật phẩm dành cho cá nhân/tổ chức muốn

Ủng hộ tre cho dự án (VNĐ)

Chi phí để trồng mỗi cây là 50.000 VNĐ Giai đoạn I: Năm 2021 Dự án đã gây quỹ cộng đồng thành công, triển khai trồng 8.800 cây tre trên quỹ đất 8,16 ha tại Mù Cang Chải, Yên Bái Giai đoạn II: Năm 2022 Dự án kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp 50.000 cây tre để tiếp tục phủ xanh đất trống đồi trọc.

Số lượng đã tài trợ: 100.000

Tổng: 2.500.000.000

Còn 2.499.900.000 VNĐ

Đơn vị

Đơn vị hợp tác

Đơn vị bảo trợ hình ảnh

Đơn vị tổ chức

VitanEdu

Tổ chức kêu gọi tài trợ

Thanh âm xanh

Thanh âm xanh

Liên hệ

Danh sách cá nhân/tổ chức đã tài trợ

*** Hà đã tài trợ

14/01/2023 - 10:08

*** Ann đã tài trợ

14/01/2023 - 10:08