Thư ngỏ kêu gọi gạo, mì cho học sinh Trường Mầm non Pha Mu

Thời gian diễn ra chương trình: 24/04/2023 đến 30/05/2023
Tin đăng này đã được kiểm duyệt
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu

Danh sách vật phẩm dành cho cá nhân/tổ chức muốn

Gạo (kg)

Gạo nấu ăn cho trẻ đến hết tháng 5/2023.

Số lượng đã tài trợ: 0

Tổng: 100

Còn 100 kg

Quần áo mùa hè (bộ)

Các cháu không có nhiều quần áo để thay đổi hàng ngày.

Số lượng đã tài trợ: 0

Tổng: 27

Còn 27 bộ

Đường ống nhựa dẫn nước (m)

Dùng để kéo nước từ suối về trường cho học sinh dùng.

Số lượng đã tài trợ: 0

Tổng: 500

Còn 500 m

Đơn vị

Tổ chức

VitanEdu

Cá nhân kêu gọi tài trợ

Cô Hà Thị Lan - Hiệu trưởng

Liên hệ

Danh sách cá nhân/tổ chức đã tài trợ

Chưa có nhà tài trợ