Nhận đỡ đầu - cơm trưa giúp em tới trường

Thời gian diễn ra chương trình: 10/04/2023 đến 30/09/2023
Tin đăng này đã được kiểm duyệt

Danh sách vật phẩm dành cho cá nhân/tổ chức muốn

Trứng, lạc, cá khô, ruốc, mì tôm, bột canh (kg)

Số lượng đã tài trợ: 0

Tổng: 100

Còn 100 kg

Đơn vị

Tổ chức

Đối tác

VitanEdu

Cá nhân kêu gọi tài trợ

Ngô Thị Hồng Nhung

Liên hệ

Danh sách cá nhân/tổ chức đã tài trợ

Chưa có nhà tài trợ