Giúp chúng tôi quyên góp từ thiện, hỗ trợ người nghèo

Thời gian diễn ra chương trình: 24/08/2022 đến 31/01/2023
Tin đăng này đã được kiểm duyệt
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu
VitanEdu

Danh sách vật phẩm dành cho cá nhân/tổ chức muốn

Mỳ tôm (Thùng)

Số lượng đã tài trợ: 100.000

Tổng: 500.000

Còn 400.000 Thùng

Gạo (Tấn)

Số lượng đã tài trợ: 10

Tổng: 10.000

Còn 9.990 Tấn

VitanEdu

Cá nhân kêu gọi tài trợ

Quỹ vì người nghèo

Liên hệ

Danh sách cá nhân/tổ chức đã tài trợ

*** Clone đã tài trợ

24/08/2022 - 16:55