Chiến dịch tài trợ

VitanEdu
* CT kêu gọi thêm từ cộng đồng

Kêu gọi tài trợ chương trình “Ươm mầm xanh tri thức”

Tổ chức

3 tháng trước

Đã tài trợ: 2%

Đã nhận: 1%

15k+

Cá nhân

Sử dụng VitanDonate

145+

Tổ chức

Sử dụng VitanDonate

50k+

Vật phẩm

Được trao đi