Kêu gọi tài trợ

Hoạt động tài trợ

VitanEdu
* CT kêu gọi thêm từ cộng đồng

Kêu gọi tài trợ chương trình “Ươm mầm xanh tri thức”

Tổ chức

một tháng trước

Đã tài trợ: 0%

Đã nhận: 0%

15k+

Cá nhân

Sử dụng VitanDonate

145+

Tổ chức

Sử dụng VitanDonate

50k+

Vật phẩm

Được trao đi