Bộ lọc

135 kết quả

Trường Đại học Cần Thơ

Tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ năm 2023

Dự kiến từ 15 - 29.25 điểm

A00
A01
A02

+ 24 tổ hợp

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023

Dự kiến từ 20 - 38.15 điểm

A00
A01
B00

+ 6 tổ hợp

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Dự kiến từ 20 - 100 điểm

A01
C00
D01

+ 4 tổ hợp

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyển sinh Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

Dự kiến từ 15 - 700 điểm

A00
A01
A02

+ 14 tổ hợp

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Dự kiến từ 23 - 928 điểm

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Dự kiến từ 60.01 - 86.3 điểm

A00
A01
B00

+ 3 tổ hợp

Trường Đại học Đà Lạt

Tuyển sinh Trường Đại học Đà Lạt năm 2023

Dự kiến từ 15 - 600 điểm

A00
A01
A02

+ 17 tổ hợp

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023

Dự kiến từ 15.05 - 28.5 điểm

A00
A01
B00

+ 26 tổ hợp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng năm 2023

Dự kiến từ 15 - 951 điểm

1 2 ... 13 14

Chuyển đến trang