Hệ sinh thái VitanEdu

Hệ sinh thái Giáo dục và Nghề nghiệp VitanEdu nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ việc học tập suốt đời, hướng nghiệp suốt đời, kết nối đơn vị đào tạo - người học - doanh nghiệp, phát triển nghề nghiệp và nâng cao chất lượng công việc, để từ đó góp phần cải thiện năng suất và hiệu suất lao động của mỗi cá nhân; thúc đẩy các hoạt động về văn hóa trong cộng đồng; đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp.

Nền tảng Học, và Đào tạo Kỹ năng

VitanLearn

Nền tảng Học, và Đào tạo Kỹ năng

Bám sát lộ trình học tập suốt đời của cá nhân nhằm cung cấp đa dạng khoá học bổ trợ kiến thức từ lớp 1 đến lớp 12; khoá đào tạo kỹ năng; phát triển chuyên môn nghề nghiệp của từng lĩnh vực; hỗ trợ người dùng mở rộng kiến thức, theo dõi quá trình học và lên kế hoạch học tập để phát triển năng lực của bản thân theo hướng cá nhân hóa.

Nền tảng Thi và Đánh giá Năng lực

VitanExam

Nền tảng Thi và Đánh giá Năng lực

Hỗ trợ người học đánh giá năng lực học tập của bản thân; nhận diện vùng kiến thức còn hạn chế qua quá trình làm bài kiểm tra trắc nghiệm; đa dạng hóa phương pháp ôn luyện, tạo cảm hứng học tập với công cụ thi đấu trực tuyến.

Nền tảng Hỗ trợ Hướng nghiệp và Định hướng Nghề nghiệp

VitanGuide

Nền tảng Hỗ trợ Hướng nghiệp và Định hướng Nghề nghiệp

Bám sát vào lộ trình hướng nghiệp suốt đời của cá nhân nhằm cung cấp đa dạng kiến thức, thông tin các lĩnh vực ngành nghề, công cụ trắc nghiệm nghề nghiệp, kết nối chuyên gia tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ cá nhân.

Nền tảng Tuyển sinh

VitanAdmission

Nền tảng Tuyển sinh

Khối chức năng Tuyển sinh cung cấp các công cụ giúp người học chọn trường phù hợp với năng lực học tập, địa điểm, tiềm lực tài chính, ... kết nối người học và đơn vị đào tạo

Nền tảng Kết nối Đào tạo

VitanTrainning

Nền tảng Kết nối Đào tạo

Nền tảng Kết nối Việc làm

VitanJob

Nền tảng Kết nối Việc làm

Mạng Nghề nghiệp

VitanNet

Mạng Nghề nghiệp

Bộ công cụ Nghề nghiệp

VitanToolkit

Bộ công cụ Nghề nghiệp

Các khối chức năng mở rộng VitanEdu+

VitanContest

Nền tảng Cuộc thi và Bình chọn

Cung cấp giải pháp tổ chức cuộc thi và bình chọn trực tuyến đa dạng hình thức như ban giám khảo chấm điểm, cộng đồng chấm điểm, cộng đồng bình chọn; với đầy đủ tính năng, công cụ hỗ trợ tạo lập, chia sẻ, theo dõi, phân tích, quản lý và tùy biến giao diện… Ngoài ra, giải pháp còn cung cấp các công cụ báo cáo, thống kê đầy đủ; các tính năng tương tác như một mạng xã hội cho phép cộng đồng bình luận, thích, chia sẻ.

VitanSurvey

Nền tảng Khảo sát

Cung cấp giải pháp tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thăm dò trực tuyến, với đầy đủ các tính năng giúp dễ dàng thực hiện ở quy mô lớn, với các loại câu hỏi đa dạng về hình thức và logic hiển thị. VitanSurvey cung cấp đầy đủ các hình thức báo cáo, đồ thị trực quan đa dạng, có khả năng tùy chỉnh linh hoạt.

VitanEvent

Nền tảng Tổ chức Sự kiện

Cung cấp giải pháp tổ chức các sự kiện trực tuyến kết hợp với các hoạt động ngoại tuyến của sự kiện. VitanEvent cung cấp đầy đủ các tính năng và tiện ích để tổ chức các sự kiện dễ dàng, linh hoạt. Các sự kiện được tích hợp cùng với các hoạt động ở các khối chức năng khác trên Hệ sinh thái VitanEdu.