Ứng dụng công nghệ mới và trí truệ nhân tạo để triển khai xây dựng Hệ sinh thái VitanEdu gồm các tính năng, tiện ích và công cụ như một nền tảng cộng tác trực tuyến thông minh

ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Triển khai các giải pháp công nghệ để xây dựng nền tảng cộng tác trực tuyến

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển các công cụ, tiện ích thông minh

HỆ THỐNG MÁY CHỦ

Xây dựng hệ thống máy chủ ứng dụng điện toán đám mây và các công nghệ lưu trữ mới

KHÁT VỌNG

Xây dựng và triển khai nền tảng trực tuyến luôn cập nhật các giải pháp công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo, hoạt động ổn định quy mô lớn và đảm bảo bảo mật, an toàn dữ liệu cho người dùng.

SỨ MỆNH

Ứng dụng và triển khai các giải pháp công nghệ và trí tuệ nhân tạo để xây dựng và phát triển Hệ sinh thái VitanEdu đáp ứng tiêu chuẩn cao của một nền tảng cộng tác trực tuyến, và song hành cùng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và nghề nghiệp.