Nghiên cứu các công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo để phát triển các tiện ích và trợ lý ảo thông minh ứng dụng cho Hệ sinh thái VitanEdu, nhằm song hành hỗ trợ người dùng trong quá trình học tập và làm việc

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Các giải pháp công nghệ để xây dựng nền tảng phục vụ số lượng lớn người dùng

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính để phát triển các tiện ích thông minh

TRỢ LÝ ẢO THÔNG MINH

Học sâu và xử lý dữ liệu lớn để phát triển trợ lý ảo thông minh về giáo dục và nghề nghiệp

KHÁT VỌNG

Nghiên cứu và phát triển những giải pháp công nghệ mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp cộng đồng nâng cao hiệu quả trong học tập và phát triển nghề nghiệp.

SỨ MỆNH

Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào Hệ sinh thái VitanEdu để nền tảng này trở thành một hệ sinh thái thông minh, mang lại lợi ích cho người dùng và cộng đồng.

GIÁ TRỊ

Nghiên cứu

Các giải pháp công nghệ mới

Phát triển

Trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo

Ứng dụng

Nâng cao giá trị của Hệ sinh thái VitanEdu