CHÚNG TÔI LÀ AI

BnD Inc. là một tổ chức liên kết các công ty, đơn vị thành viên trực thuộc, bao gồm BnD Tech, BnD Edu, BnD Community, và BnD AI

Công ty TNHH Công nghệ BnD Tech

BnD Tech

Công ty TNHH Công nghệ BnD Tech

BnD Tech có nhiệm vụ triển khai các giải pháp công nghệ và nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để xây dựng và phát triển Hệ sinh thái VitanEdu. Nền tảng VitanEdu được định hướng xây dựng trở thành một nền tảng cộng tác trực tuyến, gồm các tính năng, tiện ích và công cụ phục vụ và hỗ trợ người dùng học tập, làm việc, phát triển nghề nghiệp, và thúc đẩy các hoạt động về văn hóa và cộng đồng.

Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển Nghề nghiệp BnD Edu

BnD Edu

Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển Nghề nghiệp BnD Edu

BnD Edu vận hành, khai thác Hệ sinh thái VitanEdu với sứ mệnh kiến tạo và lan tỏa giá trị của VitanEdu nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ học tập suốt đời, hướng nghiệp suốt đời, phát triển nghề nghiệp và nâng cao chất lượng công việc, để từ đó góp phần cải thiện năng suất và hiệu suất lao động của mỗi cá nhân; thúc đẩy các hoạt động về văn hóa trong cộng đồng; đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ nhân tạo

BnD AI

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ nhân tạo

BnD AI nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo về các lĩnh vực giáo dục và nghề nghiệp, để ứng dụng vào Hệ sinh thái VitanEdu. Mục tiêu là tạo ra các tiện ích, trợ lý ảo thông minh hỗ trợ và song hành với người dùng để cá nhân hóa các lộ trình học tập, hướng nghiệp và phát triển nghề nghiệp, nâng cao năng suất và hiệu suất lao động.

Công ty Cổ phần BnD Community

BnD Community

Công ty Cổ phần BnD Community

BnD Community có sứ mệnh ứng dụng Hệ sinh thái VitanEdu để kết nối, tạo dựng và phát triển cộng đồng, nhằm thúc đẩy các hoạt động về giáo dục, nghề nghiệp và văn hóa. Với mong muốn góp phần bồi dưỡng các kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, vun đắp giá trị sống cho học sinh, sinh viên, thanh niên Việt, BnD Community phối hợp với các đối tác thực hiện Chương trình Truyền thông Phát triển Giáo dục và Phát triển Nghề nghiệp, các chương trình thúc đẩy văn hóa đọc, hướng nghiệp, khởi nghiệp...